Om oss

Selskapet har i dag 42 faste ansatte. Av disse er omkring 30 malere, mens resten er fordelt på butikk, kontor- og firmaledelse. Under arbeid med større prosjekt, er det godt over 50 personer i arbeid for selskapet.

Enes og Olsen i generasjoner

Firmaet ble gradvis bygget opp med antall ansatte fra Dagfinn Enes begynte som kontorsjef i august 1977 og fram mot slutten av 90- tallet.

Enes og Olsen gjennom 50 år

Selskapet ble først etablert som enkeltmannsforetak 01.03.1972. Siden ble det registrert som aksjeselskap 01.05.1979.

Den første kontor- og lagerplassen ble etablert i 1976 i et bolighus i Johannes Bruns gate 9 – samme adresse som nåværende butikklokaler i Verdal. Før det var kontor- og lagerlokaler hjemme hos Øystein Enes og Rolf Olav Olsen.

Første del av lokalene hvor butikken i dag ligger, ble bygget og tatt i bruk i 1988.
Andre del ble bygget og tatt i bruk i 1998. Administrasjon og håndverksavdeling flyttet til nye lokaler på Ørin i 2010 og kontorlokalene ble leid ut til et regnskapsfirma.

Kontor- og lagerlokaler i Steinkjer ble etablert i 1986 på Nordsileiret – i samme lokaler som håndverksavdelingen er i dag. Butikk ble etablert i Steinkjer i 2002. Denne ble lagt til Wistbygget, hvor etter hvert kontor og lager for håndverk også flyttet inn. Butikken på Steinkjer ble lagt ned i 2018, men håndverksavdelingen var på denne plassen noen år til før den flyttet tilbake på Nordsileiret.

Bedriften har ekspandert hele tiden, men den største ekspansjonen skjedde i perioden fra midten av 70- tallet til slutten av 90- tallet. Firmaet ble gradvis bygget opp med antall ansatte fra Dagfinn Enes begynte som kontorsjef i august 1977 og fram mot slutten av 90- tallet.

Ørmelen skole var et av de første større prosjekter som Enes og Olsen var med på. Første trinn her ble bygget i 1973/1974. Andre tidligere prosjekter av en viss størrelse har vært Verdal Sykeheim (82/83), Kompetansesentret (dagens Fylkets Hus) i starten av 80 tallet, og deltakerlansbyen i forbindelse med OL på Lillehammer i 92/93.
Ellers har selskapet også hatt malerjobben på mange skoler, blant annet i Overhalla, Frosta, Levanger, Ytterøy, Verdal, Steinkjer, Kirkenes og på Smøla.

Enes og Olsen har også medvirket i byggingen av bl.a. Stekke omsorgssenter, Vuku omsorgssenter, Amfi Steinkjer, ombygging av Verdal Meieri til kjøpesenter, vedlikehold ved Levanger Sykehus fra ca. 1980 til ca. 2000, Verdal Rådhus, Stiklestad Hotell, Stiklestad Kultursenter, Tiller Torg i Trondheim, m.fl. Selskapet har også vært med i forbindelse med oppføring av bofellesskaper som f.eks. Reinsholm, Kroken Hage, Suljordet m.fl.

I 2005 ble Enes og Olsen Malerforretning AS underlagt holdingselskapet Enes og Olsen Holding AS. Her ligger også Enes og Olsen Eiendom AS som ble etablert i 1997. I tillegg har Enes og Olsen Holding eiendeler i Husby Fagsenter AS på Namsos, Chriger AS, FAG Trøndelag AS, Malermesteren i Ytre Namdal AS og Ørin Eiendom AS.

Selskapet har i dag 42 faste ansatte. Av disse er omkring 30 malere, mens resten er fordelt på butikk, kontor- og firmaledelse. Under arbeid med større prosjekt, er det godt over 50 personer i arbeid for selskapet.

Ledige lokaler i Verdal industripark

220 kvm butikk og 80 kvm lager. Parkering og tilgang til møtelokaler. Meget attraktiv beliggenhet.
Ta kontakt på 409 23 296 for visning.

Åpningstider

Håndverk/Administrasjon Verdal

Mandag - Fredag
07.00 - 15.00

Neptunvegen 2, 7652 Verdal
firmapost@enes-olsen.no

Butikk Verdal

Mandag - Fredag 09.00 - 16.30
Torsdag 09.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 14.00

Johannes Brunsgt. 9, 7650 Verdal
fargerike.verdal@enes-olsen.no

Håndverk Steinkjer

Mandag - Fredag
07.00 - 15.00

Sjøfartsgata 11, 7725 Steinkjer
firmapost@enes-olsen.no

Kontakt oss

Ta kontakt på epost eller telefon. Husk at vi har tre ulike tilholdssted.

Neptunvegen 2,
Industriområdet
7650 Verdal

74 07 51 10

Send oss en melding

Navn